HotForex Partners Solutions
- Advertisement -HotForex PAMM

Các mục chính trong bài viết

 • Khái niệm cơ bản
 • Tính toán equity và balance các lệnh đã chốt
 1. Khái niệm cơ bản: Balance, Equity, Order Magic,Commission, Swap, Profit là gì?

  • Balance: Tổng tài sản.
  • Equity: Số tiền hiện có trong tài khoản.
  • Margin: Số tiền ký quỹ
  • Free Margin: Số tiền có thể giao dịch tiếp.
  • Margin level: Tỉ lệ kĩ quỹ tính trên số tiền đã giao dịch.
  • Floating Profit: Lãi lỗ tạm thời.
  • Order Magic: Định danh cho mỗi EA khi thực thi lệnh
HotForex Bonus

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây