HotForex Partners Solutions

Bạn muốn có cơ hội để tham gia vào thị trường tiềm năng cao như Thị trường ngoại hối nhưng không có thời gian, hoặc mong muốn làm chủ thị trường này. Bạn muốn đầu tư vào một nhà quản lý quỹ , nhưng cần chắc chắn rằng người đó phù hợp với bạn. Bạn có thể nghĩ ngay đến Hotforex PAMM.

- Advertisement -HotForex PAMM

Hệ thống Hotforex PAMM cung cấp cho nhà quản lý quỹ khả năng giao dịch trên khoản đầu tư của bạn , nhưng không thể rút tiền. Chỉ có nhà đầu tư mới có thể rút tiền của mình.

Chọn đầu tư Hotforex PAMM bởi vì …

Bạn muốn trách nhiệm từ người quản lý PAMM

Người quản lý PAMM được yêu cầu phải đầu tư vốn góp vào với quỹ của các nhà đầu tư.Điều này có ý nghĩa với bạn, đó là người chủ PAMM sẽ có thận trọng hơn trong giao dịch vì sẽ ảnh hưởng đến vốn của họ. vì khi đó họ cũng đang đầu tư trên số tiền của họ.

Bạn muốn minh bạch tài khoản quản lý PAMM

Minh bạch tài khoản quản lý PAMM đảm bảo bạn có thể truy cập vào báo cáo giao dịch theo thời gian thực trong myHotforex.

Bạn muốn nạp và rút tiền dễ dàng

Tài khoản Hotforex PAMM của bạn cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn khoản đầu tư của mình.Bạn có thể nạp rút từ tài khoản PAMM hàng ngày mà không có thêm khoản phí nào.

Bạn muốn kiểm soát rủi ro của mình

Bạn có quyền bảo vệ khoản đầu tư của mình. Với tài khoản đầu tư Hotforex PAMM, bạn có thể chọn mức giải thoát tài khoản của bạn khỏi quỹ PAMM và xác định rõ mức độ rủi ro bạn có thể chấp nhận.

Bạn muốn chọn nhiều hơn một nhà quản lý PAMM

Xây dựng và đa dạng hóa danh mục đầu tư Hotforex PAMM của bạn bằng cách đầu tư vào một số nhà quản lý PAMM với các chiến lược giao dịch khác nhau.

 

HotForex Bonus

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây